bron425

08/07/1672

Willem III van Oranje

Bodegraven

Brief van stadhouder Willem III aan de regering van Gouda (8 juli 1672). Onder meer over zijn benoeming tot stadhouder, zijn militaire en maatschappelijke plannen, en een oproep aan Gouda om hier aan bij te dragen.

Document afkomstig uit het Streekarchief Midden-Holland, stadsarchief Gouda.

Transcript door Leen Ouweneel.