bron427

13/06/1672

Stadsregering van Gorinchem

Gorinchem

Brief van de regering van Gorinchem aan de regering van Gouda (13 juni 1672). Men vreest een Franse aanval en vraagt om steun in de vorm van soldaten en materialen.

Document afkomstig uit het Streekarchief Midden-Holland, stadsarchief Gouda.

Transcript door Leen Ouweneel.