bron428

23/04/1672

’s Lands magazijn te Delft

Den Haag

Brief van dhr. Bonser aan de regering van Gouda (23 april 1672). Onder meer over het verzoek van Gouda om de stad te voorzien van kanonnen uit het gemeenschappelijke magazijn te Delft.

Document afkomstig uit het Streekarchief Midden-Holland, stadsarchief Gouda.

Transcript door Leen Ouweneel.