bron446

13/10/1673

Stadsregering Schoonhoven

Schoonhoven, Bergambacht

Brief van de stadsregering van Schoonhoven aan ontvanger Pau over de inundaties ten westen van de stad (13 oktober 1673), op het land van ’s Heeraertsbergh (Bergambacht).

Document afkomstig uit het Streekarchief Midden-Holland, stadsarchief Schoonhoven.

Transcript door Leen Ouweneel.