bron530

05/08/1672

Stadsregering van Schoonhoven

Schoonhoven

Brief van de stadsregering van Schoonhoven aan oud-burgemeester van der Croeff en pensionaris Panhuijs (5 augustus 1672). Onder meer over de gebrekkige huisvesting van militairen in de stad en de vrees dat de noord- en westzijden van de stad niet voorbereid zijn op een winterse aanval over het eventuele ijs.

Document afkomstig uit het Streekarchief Midden-Holland, stadsarchief Schoonhoven.

Transcript door Leen Ouweneel.