bron531

20/07/1672

Stadsregering van Schoonhoven

Schoonhoven

Brief van de stadsregering van Schoonhoven aan de Staten van Holland en West-Friesland (20 juli 1672) over het werk dat George de la Forge heeft verricht. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de verdedigingswerken van de stad, en daarom stelt de stadsregering voor dat de Staten hem hiervoor gepast compenseren.

Document afkomstig uit het Streekarchief Midden-Holland, stadsarchief Schoonhoven.

Transcript door Leen Ouweneel.