bron534

21/04/1672

Stadsregering van Schoonhoven

Schoonhoven

Brief van de stadsregering van Schoonhoven aan de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland (21 april 1672) over militaire voorbereidingen in de stad door burgers en waardgelders.

Document afkomstig uit het Streekarchief Midden-Holland, stadsarchief Schoonhoven.

Transcript door Leen Ouweneel.