pub500
ActualisatieGebiedsvisieOHW2018

19/03/2018

Catherine Visser, Polle Koks

Actualisatie Gebiedsvisie Oude Hollandse Waterlinie

De Actualisatie Gebiedsvisie Oude Hollandse Waterlinie is een aanvulling op de Gebiedsvisie 2022 uit 2014. De gebiedsvisie is gebaseerd op veld- en bureauonderzoek en gesprekken met de deelnemers aan de Erfgoedtafel OHW en deskundigen van de provincies Zuid-Holland en Utrecht.