pub506
GebiedsvisieOHW2014

28/03/2014

Arcadis, OKRA landschapsarchitecten, Bureau voor de Ruimte & vrije tijd, DeltahistoriaHH

OHW Gebiedsvisie 2022: 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie

In OHW Gebiedsvisie 2022: 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie wordt een gebiedsvisie geschetst voor het liniegebied. Het is opgesteld in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en gericht op beleidsmakers ruimtelijke ordening, erfgoedprofessionals en ruimtelijk vormgevers. De gebiedsvisie is geschreven door OKRA landschapsarchitecten, Arcadis, Bureau voor de Ruimte & vrije tijd, en DeltahistoriaHH.