pub846

01/10/1923

I.M. van Wijhe

De Franschen in de Vechtstreek in 1672

Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, Jaarboekje 1923

Van Wijhe geeft een overzicht van de informatie die Andries Schoemaker in de achttiende eeuw verzamelde over het verloop van Rampjaar 1672 in de Vechtstreek. Schoemakers manuscript is voorzien van vele gekleurde afbeeldingen en behandeld zowel grote steden als kleine dorpen.

Klik hier voor het Jaarboekje 1923 van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake.