spe849
Chris Will, 2007.

Chris Will
Everdingen

Chris Will is kunsthistoricus, gespecialiseerd in militaire architectuur en schrijver van het standaardwerk Sterk Water: De Hollandse Waterlinie. Hij werkte 10 jaar voor het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie en was nauw betrokken bij de realisatie van het Waterliniemuseum op het Fort bij Vechten.


Geschiedenis van de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Interesse in deze spreker? Boeken